Neonatologiczna

Gabinet Nr 10

Przyjmuje doktor nauk medycznych, specjalista neonatolog.

Rejestracja:

W Poradni Neonatologicznej we wtorki i czwartki od 11:00 do 12:00

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 387

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze

Zakres działalności:

  • Dalsza ambulatoryjna opieka nad noworodkami leczonymi w Oddziale Neonatologicznym
  • Konsultacje specjalistyczne dotyczące schorzeń okresu noworodkowego
  • Porady laktacyjne

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.