Hematologiczna

Gabinet nr 15 – Poradnia Hematologiczna

Przyjmuje lekarz specjalista hematolog.

Rejestracja:

Wtorek 09:00 – 11:00 oraz 16:00 – 17:00
Czwartek 07:00 – 10:00
Piątek 11:00 – 14:35

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 239

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.