Ginekologiczno – Położnicza

Rejestracja:

Przyjmuje lekarz specjalista ginekolog, położnik.

Od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 09:00
Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 276

Odbiór wyników odbywa się w godzinach rejestracyjnych Poradni

Lokalizacja:

I piętro przy Oddziale Ginekologiczno – Położniczym

Szkoła Rodzenia – kliknij tutaj

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.