Endokrynologiczna

Dnia 17.12.2021 r. oraz w dniach 20.12.2021r. – 28.12.2021 r. Poradnia Endokrynologiczna nieczynna.

Gabinet nr 01

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku od 08.00 do 10.00

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 223

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.