Chirurgii Ogólnej

Gabinet nr 13, 15 – Poradnia Chirurgii Ogólnej
Gabinet nr 14 – Rejestracja

Przyjmują lekarze specjaliści chirurgii.

Rejestracja – Gabinet nr 14:

Od poniedziałku do piątku od 07.30 do 19.30, sobota od 07.00 do 14.00

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 237

W ramach usług poradni oferujemy:

  1. Konsultacje Onkologiczne,
  2. Konsultacje w zakresie chorób naczyń.

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.