Chirurgii Dziecięcej

Gabinet nr 17

Przyjmuje lekarz specjalista chirurgii dziecięcej.

Rejestracja:

W każdy wtorek: 15:00 – 19:00

W każdy czwartek 15:00 – 19:00

Osobiście lub pod numerem telefonu 94 35 30 258

Lokalizacja:

Poradnia znajduje się na I piętrze – wejście główne do Szpitala.

Uwaga:

Zgodnie z art. 20 ust. 2A ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – oryginał skierowania należy dostarczyć nie później niż w terminie do 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.