Podziękowanie za okazaną pomoc

24 listopada, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Podziękowanie dla Pani Marii Niewęglowskiej – zobacz

Informacja – szczepienia na grypę

20 października, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu od dnia 22 października 2021 r. zaprasza na szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej:

Dawka przypominającą w Narodowym Programie Szczepień

24 września, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu Punkt Szczepień  ul. Łopuskiego 33, zaprasza osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem na szczepienie przeciwko COVID-19, dawką przypominającą według Narodowego Programu Szczepień.

Przypominającą dawkę stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia.

Rejestracji można dokonać w następujący sposób:

 • Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
 • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
 • Zarejestruj się bezpośrednio w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 (nr tel. 536 328 727)

Rejestracja odbywa się zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień.

Wolne miejsca akredytacyjne

9 września, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu, posiadający akredytację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego, informuje o liczbie wolnych miejsc specjalizacyjnych na poszczególnych oddziałach:

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – 2
 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY – 1
 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – 2
 • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY – 5
 • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – 1
 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY – 3
 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – 5
 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY – 4
 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY – 3
 • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY – 2

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

 

Życzenia Dzień Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki i Położne Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu dziękują Pani Prezydent Annie Mieczkowskiej za przekazane życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Podziękowania za okazaną pomoc

17 marca, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Podziękowanie dla POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. – zobacz

Podziękowania

9 lutego, 2021 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Dyrekcja Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu dziękuje całemu Zespołowi, który wykonał już 3 519 szczepień przeciwko COVID-19 za ogromne zaangażowanie.

Podziękowania za okazaną pomoc

29 października, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Podziękowanie dla POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. – zobacz
Podziękowanie dla AKPOR Centrum Zabezpieczeń – zobacz

Informacja

27 października, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, że od 27.10.2020 r. kontrole stymulatorów odbywają się na 1 piętrze budynku, gdzie znajdują się Poradnie Specjalistyczne (pokój nr 36) w  każdy wtorek i czwartek od godziny 10:45.

Wsparcie finansowe z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA

16 października, 2020 Autor wpisu
Komentarze zablokowane

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie wsparł, środkami pochodzącymi z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA, działania naszego Szpitala w zakresie ochrony zdrowia i życia, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Kwota dofinansowania została wydatkowana na zakup śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem „C” z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Szpitala.