Opinie o nas – Życzenia z okazji Dnia Służby Zdrowia dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu od Grażyny Anny Sztark Senator RP oraz dr Piotra B. Zientarski ego Senatora RP Przewodniczący Komisji Ustawodawczej – Koszalin, 10 kwietnia 2013 r.

„Z okazji Dnia Służby Zdrowia proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich, którzy swój zawód, swe powołanie życiowe, związali z ludzkim cierpieniem i misją ratowania największego daru – życia.”