Opinie o nas – Pacjentki Ania i Karolina z rodzicami – Gazeta Kołobrzeska Nr 46, 16.11.2012 r.

Serdecznie dziękujemy całej załodze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej lek. Andrzejowi Lorancowi, Pielęgniarce Oddziałowej mgr Małgorzacie Krause, Danucie Pietrzeli, Elżbiecie Pańczyszyn oraz wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i personelowi za uratowanie życia i zdrowia. Lekarzom i pielęgniarkom Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dziękujemy rehabilitantom za pomoc w powrocie do sprawności, za doskonałą opiekę, serdeczność, troskę jaki i ogromne zrozumienie okazane przez całą szpitalną załogę nam i naszym rodzicom, w tych trudnych dla nas dniach. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Małgorzaty Pers za okazałą troskę i serdeczność.