2. Bezpłatne badania mammograficzne

Regionalny Szpital w Kołobrzegu zaprasza Panie do korzystania z bezpłatnych badań mammograficznych wykonywanych w nowoczesnej Pracowni Mammograficznej.

Badania wykonywane w Poradni Mammograficznej kierowane są w szczególności do:

1. Pacjentek objętych Programem Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – Panie w wieku 50-69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonywania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

2. Pacjentek po mastektomii.

3. Pacjentek skierowanych z Poradni Specjalistycznych.

Badania wykonywane są po uprzedniej rejestracji osobiście lub pod numerem telefonu: (94) 71 36 243.

Pracownia Mammograficzna znajduje się przy ulicy Łopuskiego 52 (TOMMA).

ZAPRASZAMY !