odwiedziny

W związku z trwającą pandemią COVID-19, Regionalny Szpital w Kołobrzegu jest zmuszony utrzymać zakaz odwiedzin pacjentów. Jednocześnie Szpital umożliwia pacjentom inne formy kontaktów, zwłaszcza korzystanie z własnych urządzeń mobilnych (telefon, tablet, laptop). W oddziałach szpitalnych są stworzone warunki, które umożliwiają ładowanie urządzeń mobilnych. Personel oddziału jest zobowiązany do wskazania miejsc, gdzie można dokonać ładowania oraz ewentualnej pomocy przy podłączeniu sprzętu. Osobom nie posiadającym takich urządzeń, umożliwiamy dostęp do telefonu. Możliwy jest też kontakt korespondencyjny: pocztą tradycyjną na adres Szpitala, lub elektroniczną na adres udostępniony przez personel oddziału.

Dopuszcza się odwiedziny w szczególnych przypadkach, gdy lekarz oddziału uzna spotkanie bezpośrednie za bardzo istotne, jak np. spotkanie z pacjentem terminalnie chorym czy pacjentem wyjątkowo źle znoszącym rozłąkę z bliskimi. W takich przypadkach odwiedziny będą odbywać się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego właściwego dla stanu pandemii, a zwłaszcza: przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i pomiaru temperatury, dokładnej dezynfekcji rąk, używania maski medycznej zasłaniającej usta i nos, zachowanie dystansu 1,5 m, ograniczenie czasu odwiedzin do niezbędnego minimum. Szczegóły takich odwiedzin należy uzgadniać z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem z personelem oddziału.

 

lek. Tomasz Czerniak
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH