Budowa oraz wyposażanie Nowego Bloku Operacyjnego

Budowa:

Wyposażanie Nowego Bloku Operacyjnego: