Szpitalna Izba Przyjęć

Numer telefonu 94 35 30 333

 • Ilość łóżek: 5

W ramach Szpitalnej Izby Przyjęć  funkcjonują:

 • Izba Przyjęć Internistyczno – Kardiologiczna,
 • Izba Przyjęć Neurologiczno – Psychiatryczna,
 • Izba Przyjęć Laryngologiczno – Okulistyczna,
 • Izba Przyjęć Chirurgiczna,
 • Izba Przyjęć Ortopedyczna,
 • Izba Przyjęć Rehabilitacyjna,
 • Izba Przyjęć Ginekologiczno – Położnicza,
 • Izba Przyjęć Pediatryczna.

Przyjęcia pacjentów w Szpitalnej Izbie Przyjęć:

 • przyjęcia pacjentów ze skierowaniem do szpitala,
 • przyjęcia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
 • przyjęcia pacjentów zgłaszających się bez skierowania z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.

Usługi świadczone w Szpitalnej Izbie Przyjęć:

 • wstępna diagnostyka specjalistyczna, laboratoryjna i radiologiczna,
 • wstępna ocena stanu zdrowia w gabinetach lekarskich,
 • krótkotrwały pobyt w sali obserwacyjnej,
 • transport do szpitali o wyższym stopniu referencji,
 • organizowanie transportów sanitarnych,
 • organizowanie transportów lotniczych.

Godziny planowanych przyjęć chorych w Oddziałach:

 • od godz. 07.00 – Oddział Pediatryczny,
 • od godz. 08.00 – Oddział Okulistyczny, Oddział Otolaryngologiczny,
 • od godz. 09.00 – Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Chirurgii Ogólnej
 • od godz. 10.00 – Oddział Neurologiczny,
 • od godz. 11.00 – Oddział Kardiologiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • od godz. 12.00 – Oddział Psychiatryczny, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.