Oddział Kardiologiczny

Ordynator oddziału: Waldemar Frąckowiak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Michalska
Ilość łóżek: 38 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

Telefony:

94 35 30 325 – Ordynator
94 35 30 327 – Gabinet Lekarski
94 35 30 267 – Pielęgniarka Oddziałowa
94 35 30 328 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 371 – Sekretariat

Charakterystyka działalności oddziału:

W ramach oddziału działają:

1. Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2. Poradnia Kardiologiczna (czytaj więcej)
3. Pracownia Echokardiograficzna
4. Pracownia kontroli stymulatorów
5. Pracownia EKG
6. Pracownia badań holterowskich EKG i 24 godzinnych badań ciśnienia tętniczego (ABPM)
7. Pracownia prób wysiłkowych
8. Poradnia Endokrynologiczna (Czytaj więcej)

Usługi świadczone w oddziale:

Oddział Kardiologiczny prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń układu krążenia. W Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego pacjenci objęci są całodobową opielą lekarską i pielęgniarską.

 • pełna diagnostyka nieinwazyjna schorzeń układu krążenia,
 • badania echokardiograficzne,
 • badania wysiłkowe EKG,
 • wszczepianie układów stymulujących serca (rozrusznik serca),
 • wszczepianie kardiowerterów,
 • 24 godz. badanie EKG,
 • 24 godz. badanie ciśnienia tętniczego,
 • leczenie ostrego zespołu wieńcowego,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca,
 • diagnostyka i leczenie niewydolności krążenia o wszelkiej etiologii,
 • konsultacje kardiologiczne dla potrzeb innych oddziałów,
 • porady specjalistyczne (poradnia kardiologiczna),
 • rehabilitacja ruchowa (wczesna rehabilitacja kardiologiczna),
 • fizykoterapia (w oparciu o sprzęt oddziałowy oraz Zakład Rehabilitacji).