Punkt Laktacyjny

Po opuszczeniu szpitala matka nie pozostaje sama.

Punkt Laktacyjny udziela porad w zakresie problemów związanych z karmieniem piersią, porad dotyczących diety oraz pielęgnacji.

Porad udzielają:

• lekarze neonatolodzy,

• lekarze położnicy,

• pielęgniarki położne.

Kontakt:

• Telefoniczny Punkt Laktacyjny 94 35 30 379 lub 94 35 30 384,

• Osobiście w Oddziale Położniczym oraz Neonatologicznym (I piętro).