Oddział Dzienny Psychiatryczny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że pilotażowy program utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w kołobrzeskim szpitalu nie został wdrożony. Stan ten może ulec jednak zmianie. Dotychczasowy system świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, na który składają się: Oddział Psychiatryczny, Dzienny Oddział Psychiatryczny oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego pozostaje bez zmian. O wszelkich ewentualnych działaniach związanych z opieką psychiatryczną będziemy informować Państwa na bieżąco.

 
 • Ordynator oddziału: lek. med. Monika Lipert-Wódź
 • Pielęgniarz oddziałowy: Jacek Mieszkowski – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej
 • Ilość miejsc: 50
Telefony:

94 35 30 229 – Ordynator
94 35 30 269 – Gabinet lekarski
94 35 30 312 – Sekretariat, terapeuci

Charakterystyka działalności oddziału:

Dzienny Oddział Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym – czynny dla pacjentów w godz. od 08:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.

System psychiatrii funkcjonujący w Regionalnym Szpitalu:

 1. Oddział Psychiatryczny (Czytaj więcej)
 2. Dzienny Oddział Psychiatryczny
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego (Czytaj więcej)
 4. Poradnia Uzależnień (Czytaj więcej)
 5. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks” w Kołobrzegu  www.feniks.kolobrzeg.pl

Usługi świadczone w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym:

 • posiłki: śniadania, obiady przygotowane przez pacjentów w ramach treningu kulinarnego,
 • terapia indywidualna i grupowa prowadzone przez psychologów,
 • gimnastyka poranna przy muzyce, bieżnia, rowerek, atlas,
 • społeczność terapeutyczno – organizacyjna,
 • terapia zajęciowa,
 • treningi umiejętności społecznych (konstruktywne rozwiązywanie problemów),
 • trening budżetowy, kulinarny, czystości,
 • trening lekowy prowadzony przez pielęgniarkę lub lekarza,
 • socjoterapia,
 • aktywizacja zawodowa pacjentów, współpraca z Urzędem Pracy, PCPR, MOPS,
 • psychoedukacja, psychoprofilaktyka  tematy:
  • Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi,
  • Życie ze schizofrenią jak radzić sobie z chorobą, objawy zwiastunowe,
  • Stres, czyli jak budować wewnętrzną siłę,
  • Asertywność, czyli jak pozostać sobą nie raniąc innych,
 • muzykoterapia,
 • trening relaksacyjny,
 • spotkania z rodzinami pacjentów, grupy wsparcia dla rodzin.

W 2013 r. Dzienny Oddział Psychiatryczny poszerzył bazę lokalową o dodatkowe pomieszczenia. Utworzono salę rehabilitacyjną, salę edukacyjną oraz gabinet do terapii indywidualnej (rozmowy z lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym) dodatkowe sale terapii zajęciowej ( treningi funkcji poznawczych).

Funkcjonowanie Oddziału wspomagane jest przez Stowarzyszenie „Feniks” oraz fundusze Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspomagające oddział w zakupie materiałów do terapii zajęciowej, treningu kulinarnego oraz treningów umiejętności społecznych.

Dzięki pozyskiwanym dodatkowym środkom możliwe jest organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych dla pacjentów oddziału: wycieczki, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, na basen, grillowanie, zwiedzanie zabytków, wyjścia na wernisaże do galerii itp. Pacjenci oddziału biorą udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Oddział współpracuje z podobnymi placówkami w naszym województwie m.in. w Szczecinie, Szczecinku , Czarnem.

czytaj więcej…

4. Kiermasz Świąteczny

3. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

2. Zajęcia terapeutyczne – przygotowanie do występu artystycznego

1. Zawody sportowe – Budzistowo