Kazanie 19 kwietnia 2015

III Wielk. 1 III Wielk. 2

 

Komentarz:

„Wy jesteście świadkami”

Prawdę Ewangelii można głosić na zasadzie gramofonu – „bo tak trzeba”, „bo mnie w tym wychowano” – nawet nie wierząc w nią… Ale świadczyć można wtedy, gdy się jest osobiście zaangażowanym. Gdy prawda Ewangelii nie jest czymś z zewnątrz ciebie, ale gdy w niej uczestniczysz, gdy to, co mówisz potwierdzasz swoim życiem, dajesz tej prawdzie gwarancję sobą.

Czy jesteśmy świadkami prawdy Chrystusowej, czy tylko jej głosicielami…