Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Certyfikaty

„Szpital bez Bólu”

W dniu 16 marca 2016 roku Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał certyfikat „Szpital bez Bólu” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Uczestnictwo w programie oraz posiadanie certyfikatu wprowadza nowoczesne standardy w dziedzinie leczenia bólu poprzez wdrożenie procedur regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej indywidualnie dostosowanego postępowania przeciwbólowego dla pacjentów, wdrożenie pomp PCA do znieczulania kontrolowanego dla pacjentów, u których wykonano zabieg lub operację a także udział personelu medycznego w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu.

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

W dniach 8 – 9 lipca 2019 r. Regionalny Szpital w Kołobrzegu pomyślnie przeszedł Re – certyfikację Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w rodzaju lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej w tym: tomografii komputerowej, badań endoskopowych, diagnostyki laboratoryjnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z transportem sanitarnym, rehabilitacji leczniczej stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej, psychiatrii stacjonarnej, dziennej i ambulatoryjnej oraz leczenia uzależnień. Stanowi to kontynuację Certyfikatu uzyskanego w czerwcu 2007 roku.

Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2017

W dniach 22-24 czerwca 2020 r. Regionalny Szpital w Kołobrzegu pomyślnie przeszedł audyt certyfikacyjny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – według nowej normy ISO/IEC 27001:2017. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług szpitalnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, analitycznej i mikrobiologicznej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej. Tym samym, Szpital może poszczycić się, że nieprzerwanie od 2010 r. spełnia najwyższe standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Certyfikat Akredytacyjny CMJ

Status Szpitala Akredytowanego Regionalny Szpital w Kołobrzegu uzyskał 26 listopada 2008 roku na okres 3 lat spełniając 85% wymogów standardów akredytacyjnych.

Szpital Promujący Zdrowie

23 maja 2003r. Szpital w Kołobrzegu został przyjęty do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.
Po uzyskaniu certyfikatu przyjęto założenia, że szpital poza pierwszoplanowym obowiązkiem udzielania świadczeń leczniczych na możliwie najwyższym poziomie, będzie promował zdrowie w swoim środowisku, czyli samej placówce oraz na obszarze objętym udzielaniem świadczeń medycznych.

Szpital Przyjazny Dziecku

Certyfikat ten udziela Światowa Organizacja Zdrowia WHO oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Bezpieczny Szpital

Ogólnopolski Ranking Szpitali “Bezpieczny Szpital” przeprowadzany jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Warunkiem udziału w rankingu jest wypełnienie ankiety, która zawiera pytania odnoszące się do każdego zakresu działalności szpitala. Jedną z głównych przesłanek rankingu jest dokonanie oceny całego szpitala jako jednej instytucji. Projekt ten skupia dużą uwagę środowiska profesjonalistów medycznych i pacjentów.

Diagnostyka Laboratoryjna

Riqas - Clinical Chemistry Programme

Riqas - Cardiac Programme

Riqas - Blood Gas Programme

Riqas - Serology (HIV HEPATITIS) Programme

Riqas - Urinalysis Programme

Laboratorium Mikrobiologiczne

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO – 2006-2016

Laboratorium Mikrobiologiczne od 1994 roku nieprzerwanie uczestniczymy w krajowym sprawdzianie POLMICRO. Kilka razy do roku Ośrodek Referencyjny przesyła szczepy, które należy ożywić, zidentyfikować gatunki, oznaczyć lekooporność, wykryć wszystkie mechanizmy oporności, podać kliniczną interpretację uzyskanych wyników. Laboratorium Mikrobiologiczne w Kołobrzegu od pierwszej edycji sprawdzianu otrzymuje bardzo dobre wyniki kontroli laboratoryjnej w postaci Świadectw Wiarygodności Badań w Mikrobiologii.

European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-net) – 2010-2016

Certyfikat dotyczy Międzynarodowej Kontroli Jakości w diagnostyce mikrobiologicznej w ramach programu EARS-Net. Ocenie podlega identyfikacja do gatunku otrzymanych szczepów oraz oznaczenie lekooporności wraz z ich mechanizmami oporności.

Świadectwa Wiarygodności Badań w Mikrobiologii

Laboratorium Mikrobiologiczne przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu od kilku lat znajduje się w czołówce placówek diagnostycznych w kraju pod kątem precyzyjności i rzetelności w wykonywaniu badań. Za wyniki kontroli laboratoryjnej, w ramach Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań w Mikrobiologii, zespół pracowni otrzymał Świadectwa Wiarygodności Badań za rok 2000, 2002 i 2003.

Dbamy o wiarygodność wyników badań poprzez:

 • Udział w krajowych i międzynarodowych programach zewnętrznej kontroli wiarygodności badań, udokumentowanych certyfikatami i świadectwami.
 • Prowadzenie wewnętrznej kontroli wiarygodności badań zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.
 • Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
 • Krajowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań z Zakresu Laboratoryjnej Immunologii Transfuzjologicznej – program Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
 • RIQAS – międzynarodowy program kontroli Randox.
 • IQAS – międzynarodowy program kontroli hematologicznej.

Zaświadczenia Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Laboratorium Analityczne RS w Kołobrzegu uczestniczy od samego początku swego istnienia we wszystkich kontrolach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

 

Certyfikat Uczestnictwa Sysmex International Quality Assurance System

Laboratorium Analityczne RS w Kołobrzegu uczestniczy w Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań Hematologicznych SF- IQAS. Kontrola obejmuje wszystkie parametry hematologiczne wykonywane na dwóch analizatorach hematologicznych: XT2000i oraz KX21N firmy SYSMEX.

Certyfikaty Uczestnictwa w Międzynarodowej Kontroli RIQAS

Laboratorium Analityczne RS w Kołobrzegu uczestniczy w programach:

General Clinical Chemistry Programe

Zaświadczenie uczestnictwa w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownia Serologii Transfuzjologiczne Laboratorium Analitycznego RS w Kołobrzegu systematycznie uczestniczy w kontroli organizowanej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-17 12:06przez:
Opublikowano:0000-00-00 07:06przez:
Zmodyfikowano:2024-03-08 07:02przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:11065

Rejestr zmian

 • [2024-03-08 07:02:50]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2024-01-11 07:48:54]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2023-09-27 09:53:47]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2023-07-12 09:17:38]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2023-06-05 07:21:02]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2022-06-24 09:31:21]Gracjan TyczyńskiAktualizacja treści
 • [2021-12-18 00:14:37]Certyfikaty