Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Regionalny Szpital w Kołobrzegu zatrudni pracownika na stanowisko konserwator- elektryk

Opis stanowiska:

 • Utrzymywanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji elektrycznych zamontowanych
  w szpitalu,
 • Sprawne usuwanie ewentualnych usterek i awarii,
 • Wykonywanie drobnych prac montażowych urządzeń elektroenergetycznych,
 • Kontrola i dbałość o obiekt i wszystkie urządzenia.

Wymagania konieczne:

 • Świadectwo kwalifikacyjne gr 1 E do 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym pkt.2,4 (zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW), 5,7,9,10.

Wymagania pożądane:

 • Wiedza z zakresu elektryki i automatyki,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • Umiejętności z zakresu prac elektrycznych/hydraulicznych/budowlanych

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych
wraz z kserokopią dokumentów poświadczających kwalifikacje i umiejętności zawodowe
w Biurze Podawczym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu; tel. 94 35 30 362; 94 3530224; 94 35 30 210 lub kierować na adres e-mail: tomasz.kuna@szpital.kolobrzeg.pl

Informacja o warunkach zatrudnienia:

Umowa o pracę.
Pełen etat.
Praca zmianowa
Wynagrodzenie do uzgodnienia

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Adres zakładu:

Regionalny Szpital
Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-03 08:08przez:
Opublikowano:0000-00-00 08:09przez: Gracjan Tyczyński
Podmiot udostępniający: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Odwiedziny:368

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.