Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zatrudni od zaraz
– lekarza pediatrę do pracy w Oddziale Pediatrycznym,
– lekarza neonatologa do pracy w Oddziale Neonatologicznym i Poradni
Neonatologicznej
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listów motywacyjnych
w Dziale Kadrowo – Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu (tel. 94 35 30 210 lub 94 35 30 224) lub kierować na adres e-mail: halina.olech@ szpital.kolobrzeg.pl;
elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl; weronika.kowela@szpital.kolobrzeg.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli w ofertach pisemnych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji w RS Kołobrzeg (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
z 2018, poz. 1000)”

Adres zakładu:
Regionalny Szpital
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg