Wymagane dokumenty

  • Oryginał skierowania. Uwaga.  Z dniem 1 stycznia 2015 wymagane jest również do Poradni Okulistycznej.
  • Dokument potwierdzający tożsamość pacjenta [dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka],
  • Numer PESEL pacjenta [dotyczy wszystkich pacjentów powyżej ukończonego 3 –ego miesiąca życia],
  • W przypadku pacjentów zgłoszonych do ubezpieczenia przez placówki mundurowe [wojsko, policja itd.] warto zabrać dokument potwierdzający ubezpieczenie,
  • W przypadku ubezpieczenia przez instytucję MOPS, GOPS – aktualną decyzję,
  • W przypadku pacjentów posługujących się kartą EKUZ warto ją zabrać wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Warto zabrać do szpitala:

  • Szlafrok,
  • Piżamę,
  • Kapcie,
  • Przybory toaletowe.