Przyjęcia pacjentów z prawem do korzystania z świadczeń zdrowotnych poza kolejnością