Administracja

Centrala Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu – (94) 35 30 200

L.p. Nazwa Komórki Dane kontaktowe
1 Dyrektor – Małgorzata Grubecka tel. 94 35 30 201
2 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Jacek Goliński tel. 94 35 30 207
3 Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Małgorzata Grubecka tel. 94 35 30 303
4 Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  – Krzysztof Sylwesiuk tel. 94 35 30 221
5 Przełożona Pielęgniarek  – Jolanta Kiekisz tel. 94 35 30 356
6 Sekretariat Asystentka Dyrektora – Izabela Musiał tel. 94 35 30 201
7 Główna Księgowa – Grażyna Wąsowicz tel. 94 35 30 206
8 Dział Kadrowo-Płacowy – Elżbieta Zakrzewska tel. 94 35 30 224/210
9 Dział Administracyjno – Techniczny – Tomasz Kuna tel. 94 35 30 362/398
10 Dział Rozliczeń – Mariusz Makowski tel. 94 35 30 273
11 Radca Prawny – Magdalena Dublinowska tel. 94 35 30 278
12 Transport Medyczny – Kierowcy – Sekretariat tel. 94 35 30 201
13 Zamówienia Publiczne – Monika Derwisz
Zaopatrzenie – Marcin Andrusieczko
Magazyn
tel. 94 35 30 262
tel. 94 35 30 306
tel. 94 35 30 251
14 Sekcja Utrzymania Ruchu – Jan Borowski tel. 94 35 30 362
15 Dział Informatyczny – Krzysztof Cyckiewicz tel. 94 35 30 266
16 Inspektor ds. BHP – Łukasz Wiśniewski tel. 94 35 30 209
17 Inspektor ds. ppoż. – Bogdan Obuchowski tel. 94 35 30 256
18 Inspektor ds. Obronnych i Rezerw – Romuald Hajkowski 
Inspektor Ochrony Danych
tel. 94 35 30 392
iod@szpital.kolobrzeg.pl