Zasady odbywania porodów rodzinnych

Wpis utworzony przez piątek, 15 kwietnia, 2022

1. Poród rodzinny powinien zostać wcześniej zgłoszony i zaplanowany.
2.
Porody rodzinne mogą odbywać się w Sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym.
3.
W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna pełnoletnia osoba towarzysząca.
4.
Zaleca się, aby osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym przedstawiła negatywny wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego maksymalnie do 72h przed zaplanowanym porodem.

5. Zaleca się, aby osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym okazała dokument potwierdzający wykonanie szczepienia przeciw COVID-19.
6. Zaleca się, aby rodząca oraz osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym przedstawiły potwierdzone uczestnictwo w szkole rodzenia „Bocianek”.
7.
Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym podlega poniższym zasadom reżimu sanitarnego:

  • nie może mieć objawów infekcji, w szczególności: gorączki, kataru, kaszlu, bólu gardła;
  • przed wejściem na salę porodową musi założyć następujące środki ochrony osobistej: jednorazową maskę chirurgiczną, jednorazowy fartuch chirurgiczny, czepek, buty ochronne;
  • po wejściu na salę porodową nie może już jej opuszczać przez cały okres pobytu;
  • jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego

8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w procedurze przez osobę towarzyszącą skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w porodzie rodzinnym.
9.
Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurujący.