Wolne miejsca akredytacyjne

Wpis utworzony przez czwartek, 9 września, 2021

Regionalny Szpital w Kołobrzegu, posiadający akredytację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego, informuje o liczbie wolnych miejsc specjalizacyjnych na poszczególnych oddziałach:

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – 2
 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY – 1
 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – 2
 • ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY – 5
 • ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ – 1
 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY – 3
 • ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – 5
 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY – 4
 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY – 3
 • ODDZIAŁ OKULISTYCZNY – 2

Kontakt:

 • Z-ca Dyrektora Lecznictwa – lek. Jacek Goliński

94 35 30 207 / jacek.golinski@szpital.kolobrzeg.pl

 • Kierownik Działu Kadr i Płac – Julita Zimnicka

94 35 30 210 / julita.zimnicka@szpital.kolobrzeg.pl