Zaproszenie pracowników ochrony zdrowia do szczepień przeciwko COVID-19 – konieczna deklaracja wstępna

Wpis utworzony przez wtorek, 22 grudnia, 2020

Regionalny Szpital w Kołobrzegu został wyznaczony jako tzw. szpital węzłowy do wykonania szczepień przeciwko COVID-19 personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą i aptek.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień MZ, etap „0” obejmie pracowników ochrony zdrowia (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, pracownicy aptek, pozostałe zawody medyczne i niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy). Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne.

W związku z tym prosimy podmioty lecznicze i apteki o pilne zgłoszenie wstępnej chęci wykonania szczepień u swoich pracowników.

Zgłoszenie następuje przez przesłanie na adres mailowy szczepienia@szpital.kolobrzeg.pl listy pracowników w tabeli EXCEL (wzór w załączeniu) do dnia 14.01.2020 do godz. 15.00.

W nagłówku pliku należy wpisać nazwę podmiotu leczniczego/apteki z adresem.

Zgłoszenie musi zawierać:

– Imię i Nazwisko
– Numer PESEL
– oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”.
– telefon kontaktowy

Osoby deklarujące chęć zaszczepienia muszą wypełnić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu w procesie organizacji i realizacji szczepień (wzór w załączeniu). Zgody z podpisem należy niezwłocznie przesyłać w formie skanu na adres mailowy jak powyżej, lub tradycyjną pocztą na adres szpitala.

Z poważaniem koordynator projektu lek. Tomasz Czerniak, tel. 721555002

Lista szczepienia – pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych – pobierz
Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem – pobierz