Informacja

Wpis utworzony przez wtorek, 11 sierpnia, 2020

Uprzejmie informujemy,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2019 Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu dzień 21 sierpnia 2020 roku ustalono dodatkowym dniem wolnym.

W tym dniu Szpital funkcjonuje w systemie dyżurowym.