Umowa na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Wpis utworzony przez wtorek, 28 stycznia, 2020

W dniu 16 sierpnia 2019 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczonej na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Dotację przeznaczono dla:

  • Dziennego Oddziału Psychiatrycznego – 5 000,00 zł
  • Oddziału Psychiatrycznego (całodobowego) – 5 000,00 zł
  • Poradni Uzależnień – 2 500,00 zł
  • Oddziałów, w których przebywają pacjenci po upojeniu alkoholowym – 20 000,00 zł.

W 2019 roku dotacja na Oddział Psychiatryczny miała na celu wsparcie i rehabilitację pacjentów uzależnionych przebywających na leczeniu w oddziale. Dzięki pomocy ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg zakupiono materiały do terapii zajęciowej, artykuły higieniczne oraz doposażono oddział w drobny sprzęt ułatwiający opiekę nad pacjentami.

Dzienny Oddział Psychiatryczny otrzymał dotację z przeznaczeniem na psychoedukację, zapobieganie nawrotom choroby, poprawę jakości funkcjonowania społecznego chorych z podwójną diagnozą. W ramach treningu umiejętności społecznych zakupiono artykuły spożywcze oraz środki czystości. Zakupiono materiały do terapii zajęciowej, doposażono oddział w sprzęt.

Zakupione artykuły z dotacji wpływają na komfort i samopoczucie pacjentów przebywających w Oddziale Psychiatrycznym i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, co przekłada się na szybszy powrót do zdrowia i rodziny.

Do Poradni Uzależnień zakupiony został sprzęt elektroniczny oraz materiały multimedialne i edukacyjne. Wpłynie to na poprawę komfortu świadczonych usług w PZP.

Materiały zakupione w ramach programu wykorzystywane są do wykonywania prac dydaktycznych, artystycznych i przedmiotów codziennego użytku oraz wystroju wnętrza przez osoby z podwójną diagnozą. Celem jest aktywizacja pacjentów w obszarze funkcjonowania poznawczego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptacji – działania przeciwdziałające stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Odbudowywanie potrzeb estetycznych u pacjentów chorych psychicznie pozwoli na szybszy powrót do zdrowia.

Oddziały, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym, pozyskane środki przeznaczyły na udzielanie wczesnej specjalistycznej pomocy medycznej pacjentom pod wpływem alkoholu i środków odurzających, w tym zakup artykułów higienicznych, czystościowych, pielęgnacyjnych.