Podpisanie umowy na realizację zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Wpis utworzony przez piątek, 19 października, 2018

W dniu 19 października br. w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu podpisano umowę na realizację inwestycji pn. Przebudowa i dostosowanie do aktualnych wymogów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wraz z niezbędnym wyposażeniem, która zakłada budowę nowego Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć, przebudowę Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego, Centralnej Sterylizatorni oraz Apteki. W projekcie przewidziano również zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia. Ponadto zadanie przewiduje remont wejść do Szpitala.

Głównym celem projektu jest rozwój profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej zgodnie z aktualnymi potrzebami pacjentów oraz zwiększenie dostępności do wysokiej jakości diagnostyki medycznej. Realizacja projektu zwiększy zdolności i standardy diagnostyczne Szpitala.

Kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału nowego Centrum Diagnostyczno-Obrazowego, Apteki, Laboratoriów, Centralnej Sterylizatorni ma ich wyposażenie
w nowoczesną aparaturę, zapewniającą możliwości diagnostyczne zgodnie z współczesną wiedzą medyczną i postępem technologicznym.

Budowa i wyposażenie nowego centrum diagnostyczno-obrazowego Szpitala jest niezbędne do przeprowadzania kompleksowej diagnostyki w celu wczesnego wykrycia choroby i niezwłocznego podjęcia specjalistycznego leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji.