Centrum Zdrowia Psychicznego

Wpis utworzony przez czwartek, 4 października, 2018

W dniu dzisiejszym w kołobrzeskim szpitalu odbyła się konferencja prasowa poświęcona utworzeniu w strukturach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu nowej komórki medycznej jaką będzie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Nowopowstałe Centrum Zdrowia Psychicznego w swoich strukturach posiadać będzie stacjonarny oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatryczny, poradnię zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego (domowego), psychiatryczną izba przyjęć oraz punkt zgłoszeniowo – konsultacyjny.

Do udziału w pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego zgłosiło się 147 podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej. Kołobrzeski Szpital jest jednym z 28 ośrodków w kraju ostatecznie zakwalifikowanych do realizacji pilotażowego programu psychiatrycznej opieki środowiskowej i obejmie opieką psychiatryczną dorosłych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Centrum udzielać będzie świadczeń zawartych w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, udzielanych w warunkach stacjonarnych, dziennych, ambulatoryjnych oraz w ramach pomocy doraźnej, z wyłączeniem leczenia uzależnień, świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz psychiatrii sądowej.

Inauguracja działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w kołobrzeskim szpitalu nastąpi z dniem 1 grudnia 2018 roku pod kierownictwem Pani lek. Ewy Gizy jako Pełnomocnika ds. utworzenia CZP.

Potrzeba utworzenia jednostki organizacyjnej, która świadczyłaby usługę kompleksowej opieki psychiatrycznej, a jednocześnie koordynowałaby opiekę dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu, przy jednoczesnej współpracy z jednostkami pomocy społecznej, dostrzegana była już od dawna.

W maju bieżącego roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.04.2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, które to mają promować zupełnie inny model opieki psychiatrycznej poprzez przejście od modelu leczenia szpitalnego do modelu leczenia środowiskowego.
Ja ze swojej strony jestem dumna, że Regionalny Szpital w Kołobrzegu znalazł się wśród tych podmiotów, w których Centrum Zdrowia Psychicznego zostanie utworzone, bowiem z naszego województwa dołączyły dwie placówki: Regionalny Szpital w Kołobrzegu oraz Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON. Ten model opieki psychiatrycznej był już realizowany, jednak bez zapewnienia centralnego finansowania. Dotychczas były to jedynie pojedyncze działania z zakresu opieki środowiskowej dofinansowywane przez samorządy terytorialne. Dziś jest już to zapewnione poprzez kompleksowe finansowanie z NFZ – podsumowała Anna Mieczkowska.

Spotkanie to było idealną okazją do wręczenia powołania dla Pełnomocnika ds. utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego, którym z dniem 1 października br. została Pani Ewa Giza oraz dla Pani Moniki Lipert-Wódz, która w drodze konkursu została powołana na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrii Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.