600 tysięcy złotych dla kołobrzeskiego Szpitala

Wpis utworzony przez poniedziałek, 12 marca, 2018

W dniu 12 marca 2018 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbył się briefing prasowy poświęcony dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 600 tysięcy złotych.

Środki na przeprowadzenie ostatniego – III etapu inwestycji zakładającej modernizację Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym przekazała Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.  Dzięki udzielonemu wsparciu kołobrzeska placówka wyremontuje Pracownię Elektrokardiograficzną (EKG) i Pracownię Prób Wysiłkowych, Pracownię Elektroencefalografii (EEG) oraz Poradnię Neurologiczną. Ponadto wskazane pracownie oraz oddziały szpitalne pozyskają nowy sprzęt medycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Udzielona dotacja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2015 pn. „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem”.

W I etapie modernizacji przeprowadzono remont w ośmiu Poradniach Specjalistycznych: chirurgicznej, urologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy
i chorób płuc, ortopedycznej, pracowniach i poradni otolaryngologicznej i okulistycznej. Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wyniosła 900.000,00 zł.

W II etapie modernizacji przeprowadzono kompleksową przebudowę Pracowni i Poradni Okulistycznych wraz z aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem. Poradnia Okulistyczna otrzymała nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny o wartości ok. 200 tysięcy zł. Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wyniosła 500.000,00 zł.

Dodatkowo w 2017 roku Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał również dotację celową z budżetu województwa na zakup Echokardiografu (echo serca), Ultrasonografu (USG), Ultrasonografu ginekologicznego (USG ginekologiczne) oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Pracowni i Poradni Specjalistycznych w wysokości 600 tysięcy zł.

W sumie Szpital otrzymał wsparcie w wysokości 2 mln 600 tys. złotych.