Nowy sprzęt i pomieszczenia Poradni Otolaryngologicznej

Wpis utworzony przez środa, 13 grudnia, 2017

Modernizację Poradni Otolaryngologicznej zrealizowano w ramach jednego z etapów modernizacji pn. „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem” dzięki dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 900 tys. zł. Na tę inwestycję przeznaczono ponad 270 tysięcy

Kolejnym krokiem do podwyższenia jakości usług medycznych Poradni Otolaryngologicznej był zakup sprzętu, na który Szpital przeznaczył ponad 400 tys. zł.

Unit laryngologiczny oraz nawigacja laryngologiczna, które zostały dziś oficjalnie przekazane do użytku pozwolą na jeszcze szybszą i bardziej precyzyjną niż dotychczas diagnostykę chorób laryngologicznych.