Szkoła Zdrowia Psychicznego – zajęcia

Wpis utworzony przez poniedziałek, 9 października, 2017

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu przy współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza Państwa i Państwa rodziny na cykl spotkań edukacyjno-szkoleniowych organizowanych w ramach projektu pn. „Szkoła zdrowia psychicznego – dla rodziny’’.

Szkolenia odbędą się w terminach:

26.09.2017 r., 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 7.11, 14.11 ostatnie spotkanie 20.11. 2017 r.

Miejsce szkolenia:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu – ul. Łopuskiego 31-33. Sala 04, w godzinach 13.00-14.30

Celem programu Szkoła Zdrowia Psychicznego – dla rodziny jest:

  1. Zwiększenie poziomu wiedzy nt. choroby psychicznej, możliwości pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wiedzy z zakresu działań sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.
  2. Zapoznanie pracowników pomocy społecznej oraz osób sprawujących opiekę nad pacjentem i rodziną z nowoczesnymi formami opieki psychiatrycznej wypracowanej w Województwie Zachodniopomorskim.
  3. Zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich rodzin o możliwościach leczenia, grupach wsparcia i korzyściach wynikających z podjęcia leczenia.
  4. Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą psychiczną, dostarczenie wiedzy o chorobach psychicznych oraz sposobach radzenia sobie z chorobą.
  5. Zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób chorych psychicznie i ich rodzin, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
  6. Promocja zdrowego stylu życia.

Wykłady prowadza :

  1. dr Ewa Giza – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, Przewodniczącą Zachodniopomorskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej, członek zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS, członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Członek zespołu Narodowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 przy Ministerstwie Zdrowia.
  2. Jacek Mieszkowski – mgr pielęgniarstwa, organizator pomocy społecznej, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, geriatrycznego i diabetologicznego, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej.
  3. Marta Giza – psycholog, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej.

W ramach programu skorzystać można z:

– Poradnictwa indywidualnego i grupowego.
– Prowadzimy również wyjazdy środowiskowe w miejsce zamieszkania beneficjenta.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z koordynatorem programu.

Serdecznie zapraszam

Pozdrawiam,

Jacek Mieszkowski, koordynator projektu 509 636 324