Konferencja o Sieci Szpitali

Wpis utworzony przez środa, 4 października, 2017

W dniu 03 października br. w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce zmian jakie niosą za sobą obowiązujące od kilku dni przepisy dotyczące „Sieci Szpitali”. W spotkaniu uczestniczyli Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, Dyrektor Regionalnego Szpitala Tomasz Szymański, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Halina Olech oraz Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Grzegorz Sosna.

Temat „Sieci Szpitali” od wielu miesięcy wywoływał burzliwe dyskusje oraz wiele pytań dotyczących zmian w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia. Podczas konferencji szeroko omówiono zmiany w sposobie finansowania świadczeń medycznych oraz związane z tym utrudnienia.

Za nam trzeci dzień od momentu wejścia w życie nowej ustawy i nowych regulacji dotyczących bardzo ważnego obszaru jakim jest ochrona zdrowia. Po żmudnych negocjacjach podpisaliśmy umowy na ryczałt z Narodowym Funduszem Zdrowia, aczkolwiek muszę w tym miejscu podkreślić, że umowy te nie są dla nas w pełni satysfakcjonujące – powiedziała Anna Mieczkowska.

Jak podkreślił Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu najwięcej obaw i pytań z tym związanych budzi wysokość przyznanego ryczałtu oraz kwestie związane z finansowaniem nadlimitów, gdyż na chwilę obecną jako dyrektor jednostki świadczącej usługi medyczne nie wyobraża sobie sytuacji, w której część pacjentów zostałaby przekierowana do innego szpitala z uwagi na brak środków finansowych. Dodał również, że uczyni wszystko aby pacjenci kołobrzeskiego szpitala nie odczuli w sposób negatywny wprowadzonych zmian oraz mieli pełne poczucie bezpieczeństwa.