Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

Wpis utworzony przez sobota, 29 kwietnia, 2017

W dniu 06 kwietnia 2017 roku za­war­to umowę na udzie­le­nie do­ta­cji ce­lo­wej z Gminy Miasto Ko­ło­brzeg dla Re­gio­nal­ne­go Szpi­ta­la prze­zna­czo­ną na zakup echokardiografu w wysokości 50 tysięcy zł.

Echokardiograf zakupiono na potrzeby Oddziału Kardiologicznego oraz Poradni Kardiologicznej.