221. Dotacja na zakup echokardiografu

Wpis utworzony przez poniedziałek, 24 kwietnia, 2017

Poniedziałkową konferencję, która odbyła się w Oddziale Kardiologicznym kołobrzeskiego szpitala poświęcono dotacji udzielonej przez miasto Kołobrzeg oraz spółki miejskie Miejska Energetyka Cieplna oraz Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Wsparcie finansowe w wysokości 150 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup specjalistycznego sprzętu w postaci echokardiografu, który zastąpi obecnie posiadany, wysłużony sprzęt i tym samym podwyższy jakość świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologii.

Zakupiony sprzęt służyć będzie pacjentom Oddziału Kardiologii jak również pacjentom leczonym w trybie ambulatoryjnym w Poradni Kardiologicznej. Rocznie za pomocą takiego sprzętu szpital wykonuje ponad 1600 badań echa serca.

Kilka słów o zastosowaniu echokardiografu.

Echokardiograf to sprzęt  do wykonywania echokardiografii (echo serca). Echokardiografia to badanie nieinwazyjne, które pozwala ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz zdiagnozować wady serca. Badanie echokardiograficzne jest obok EKG najważniejszym badaniem w pracy kardiologa oraz niejednokrotnie kardiochirurga. Można je wielokrotnie powtarzać i co najważniejsze, nie daje ono skutków ubocznych.

Wskazaniem do badania echa serca są poważne choroby, jak choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), zawał mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, choroba zakrzepowo-zatorowa i inne.

Spotkanie było także idealną okazją do przedstawienia nowego Ordynatora Oddziału Kardiologii, którym w wyniku przeprowadzonego w dniu 29 marca br. konkursu został lek. Waldemar Frąckowiak.