218. Briefing prasowy dotyczący dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Wpis utworzony przez poniedziałek, 3 kwietnia, 2017

W dniu 29 marca br. odbył się briefing prasowy poświęcony dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 600 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację III Etapu zadania pn. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem.

W ramach tej inwestycji zakupiona zostanie wysokiej klasy specjalistyczna aparatura medyczna w postaci Aparatu USG służącego do wyszukiwania struktur nerwowych oraz Aparatu do Termolezji, którego zadaniem jest wyłączanie fragmentów nerwów przewodzących ból. Aparatura trafi do Poradni Leczenia Bólu celem podwyższenia jakości wykonywanych procedur bezpiecznego i skutecznego leczenia bólu. Jest to kontynuacja działań związanych z pozyskanym w roku ubiegłym certyfikatem „Szpital Bez Bólu”.
Ponadto z otrzymanych środków przeprowadzone zostaną prace remontowe w pomieszczeniach zlokalizowanych w Zespole Poradni Specjalistycznych celem adaptacji dla potrzeb Pracowni Elektrokardiograficznej (EKG) i Pracowni Prób Wysiłkowych, Pracowni Elektroencefalografii (EEG) oraz Poradni Neurologicznej. Zadanie to jest niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z realizacją projektu RPO.

Realizację zadania pn. Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą oraz pozostałym wyposażeniem rozpoczęto w roku 2015, wówczas zrealizowano I etap inwestycji, w ramach którego przeprowadzono remont w następujących poradniach: chirurgicznej, urologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej, gruźlicy i chorób płuc, ortopedycznej oraz w pracowniach otolaryngologicznych i okulistycznych. Modernizacja była możliwa dzięki środkom pozyskanym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 900.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.043.233,35 zł, w tym środki własne Szpitala 143.233,35 zł.

W roku ubiegłym zakończono kolejny – II etap modernizacji dedykowany Poradni Okulistycznej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 537.764,86 zł, w tym środki własne Szpitala 37.764,86 zł. Z pozyskanych środków w wysokości 500.000,00 zł wykonano roboty budowlane (311.501,06 zł) oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny (188.498,94 zł).