217. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez czwartek, 23 marca, 2017

W dniu 23 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych. Podczas posiedzenia  podjęto uchwały:

  • uchwała nr 1/I/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 9/IV/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r,
  • uchwała nr 2/I/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,
  • uchwała nr 3/I/2017 w sprawie przedstawienia opinii do planu finansowego na rok 2017 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,
  • uchwała nr 4/I/2017 w sprawie przedstawienia opinii do planu inwestycji oraz planu zakupów aparatury medycznej i sprzętu medycznego na rok 2017 przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu,
  • uchwała nr 5/I/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w 2016 roku,
  • uchwała nr 6/I/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci aparatury medycznej,
  • uchwała nr 7/I/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci sprzętu medycznego.