215. Rozstrzygnięto konkurs na nowe logo dla kołobrzeskiego szpitala

Wpis utworzony przez czwartek, 9 marca, 2017

W dniu 09 marca 2017 roku przeprowadzony został konkurs na nowe logo dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
Do konkursu na logo w ramach współpracy podjętej z Akademią Sztuki w Szczecinie zgłoszono 15 propozycji identyfikacji wizualnych – logo dla szpitala, przygotowanych przez studentów Akademii. Spośród nich Dyrekcja Szpitala wybrała 7 prac, które zakwalifikowano do udziału w finale konkursu.

W celu wyłonienia zwycięskiej pracy powołano Kapitułę Konkursową w składzie:

  1. Przewodniczący – Tomasz Szymański – Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
  2. Pani Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
  3. Pan prof. ndzw. dr hab. Waldemar Wojciechowski – Prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie
  4. Pan Tomasz Tamborski – Starosta Powiatu Kołobrzeskiego
  5. Pan Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg
  6. Pan Dariusz Kaleta – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu
  7. Pani Halina Olech – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  8. Pani Małgorzata Grubecka – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
  9. Pan Grzegorz Sosna – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Dodatkowym głosem w Kapitule Konkursowej był głos publiczności oddany poprzez głosowanie internetowe na funpage’u Konkurs na logo Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
Posiedzenie Kapituły Konkursowej otworzył Dyrektor Szpitala Tomasz Szymański oraz Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie profesor Waldemar Wojciechowski Prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie poprowadził część posiedzenia, w której studenci Akademii Sztuki prezentowali prace konkursowe oraz odpowiadali na zadawane pytania.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Kapituły Konkursowej wyłoniono laureata konkursu, którym został
Pan Robert Konopski. Nagroda główna, którą otrzymał to 3 tysiące złotych oraz możliwość podjęcia współpracy przy tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej dla całego szpitala. 

W głosowaniu internetowym wyłoniono autora pracy konkursowej, który otrzymał nagrodę publiczności za największą liczbę otrzymanych głosów. Laureatem nagrody publiczności została Pani Daria Praczkowska.