214. Zakończenie modernizacji Zespołu Poradni i Pracowni Okulistycznych

Wpis utworzony przez piątek, 20 stycznia, 2017

W dniu 20 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Poradni i Pracowni Okulistycznych po modernizacji wykonanej w ramach zadania pn. „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – II etap” z udziałem Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrekcji oraz kierownictwa Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, lek. Katarzyny Koppicz – Bojanowskiej Z-cy Ordynatora Oddziału Okulistycznego oraz personelu Oddziału i Poradni Okulistycznej.

Przeprowadzenie inwestycji było możliwe dzięki dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 500.000,00 zł. Całkowity koszy inwestycji wyniósł 537.764,86 zł, w tym środki własne Szpitala 37.764,86 zł. Z pozyskanych środków  wykonano roboty budowlane (311.501,06 zł) oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny (188.498,94 zł).

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach przeprowadzonej inwestycji:

  1. Bezkontaktowy tonometr z pachymetrem do pomiarów wartości ciśnienia śródgałkowego, podstawowe narzędzie w diagnostyce jaskry.
  1. Perymetr służący do badania pola widzenia z testami do diagnostyki schorzeń nerwu wzrokowego przede wszystkim jaskry i chorób siatkówki.
  1. Autorefraktokeratometr to przenośne urządzenie, za pomocą którego można dokonać „jedną ręką” dokładnego pomiaru refrakcji i keratometrii.

W roku 2015 zrealizowano I etap modernizacji pn. „Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem” w ramach, którego przeprowadzono remont w następujących poradniach: chirurgiczna, urologiczna, onkologiczna, endokrynologiczna, gruźlicy i chorób płuc, ortopedyczna, pracownie i poradnie otolaryngologiczne i okulistyczne. Modernizacja była możliwa dzięki środkom pozyskanym z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 900.000,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 1.043.233,35 zł, w tym środki własne Szpitala 143.233,35 zł.