212. Podziękowanie za udzielone wsparcie

Wpis utworzony przez piątek, 30 grudnia, 2016

W dniu 30 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie poświęcone darczyńcom, którzy przekazali na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu darowizny w postaci środków finansowych oraz różnego rodzaju asortymentu z przeznaczeniem dla oddziałów szpitalnych.

Podczas dzisiejszego spotkania Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Tomasz Szymański wraz z Panią Anna Mieczkowską Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego podziękowali wszystkim tym, którzy dostrzegają potrzeby szpitala i aktywnie wspierają jego rozwój. Darczyńcami w roku 2016 byli Starosta Powiatu Kołobrzeskiego Tomasz Tamborski, Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek wraz z Z-cą Prezydenta Jerzym Wolskim, Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki, Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski, Burmistrz Gościna Marian Sieradzki, Prezes Sanatorium „LECH” Stanisław Maciejewski a także spółki miejskie.