205. Przesiewowe badania wzroku u dzieci w wieku szkolnym

Wpis utworzony przez poniedziałek, 7 listopada, 2016

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Wójta Gminy Kołobrzeg oraz Dyrekcji i lekarzy okulistów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w dniu 26 marca 2016 roku zawarto porozumienie dotyczące przesiewowych badań diagnostycznych w zakresie chorób oczu dla dzieci w wieku szkolnym. Do realizacji tego zadania Regionalny Szpital w Kołobrzegu otrzymał środki finansowe w wysokości  50.000,00 zł od Miasta oraz 10.000,00 zł od Gminy na zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwi wykonywanie badań przesiewowych i diagnostycznych wśród uczniów szkół podstawowych.

Badanie obejmuje przedmiotowe badanie okulistyczne w tym ocenę ostrości wzroku, widzenie barw, widzenie kontrastowe, widzenie obuoczne a także ocenę budowy anatomicznej ustawienie oczu, zeza itp. Badanie to jest nieinwazyjne. W przypadku stwierdzenia wady wzroku przeprowadzona zostaje dalsza diagnostyka wraz z wypisaniem okularów oraz wskazaniem odpowiednich zaleceń  a także adnotacją w książeczce zdrowia dziecka. Powyższe badania specjalistyczne wykonywane są przez zespół lekarzy okulistów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu pod kierownictwem Ordynatora Oddziału Okulistycznego lek. Wiesława Kiszczyńskiego.

Badania rozpoczęto w czerwcu tego roku w szkołach gminnych (Dźwirzyno, Drzonowo)gdzie spośród 300 przebadanych uczniów aż połowa (55,5% badanych) została zakwalifikowana do dalszej diagnostyki z uwagi na wykryte wady wzroku. W chwili obecnej trwają badania w szkołach na terenie Miasta Kołobrzeg.

Program okulistycznego badania przesiewowego:

  • Szkoła nr 4 07.11.2016-09.12.2016
  • Szkoła nr 6 09.01.2016- 03.02.2016
  • Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” 06.02.2017-10.02.2017
  • Szkoła nr 8 27.02.2017-17.03.2017
  • Szkoła nr 5 20.03.2017-03.04.2017