203. Narada Dyrektorów Wydziałów ds. Ochrony Zdrowia Urzędów Marszałkowskich

Wpis utworzony przez poniedziałek, 3 października, 2016

W dniach 29-30 września 2016 roku w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu odbywała się narada Dyrektorów Wydziałów/Departamentów właściwych ds. Ochrony Zdrowia Urzędów Marszałkowskich z całego kraju. Głównym tematem spotkania były zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego,  użyteczność Map Potrzeb Zdrowotnych oraz zaawansowane rozwiązania na rzecz poprawy efektywności opieki zdrowotnej i zwiększania racjonalności wydatkowania środków w tym zakresie.


W związku z powyższym w dniu 30 września o godzinie 10:30 odbył  się briefing prasowy z udziałem Członka Zarządu Panią Anną Mieczkowską, Posłem na Sejm Panem Markiem Hokiem oraz jednym z Dyrektorów Wydziału/Departamentu Zdrowia z Województwa Dolnośląskiego Panem Jarosławem Maroszek, podczas którego przedstawiono wnioski z omówionych zagadnień związanych z proponowanymi zmianami w ustawie o działalności leczniczej.