202. Obchody Światowego Dnia Serca

Wpis utworzony przez poniedziałek, 26 września, 2016

Światowy Dzień Serca jest przedsięwzięciem międzynarodowym zainicjowanym przez World Heart Federation z udziałem WHO, UNESCO i UNICEF’u. Centralne obchody odbywają się co roku jednocześnie w ponad 100 krajach na całym świecie. Uroczystość Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu obchodzona jest od 14 lat w każdą ostatnią niedzielę września.

Główną ideą obchodów jest upowszechnianie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca i naczyń krwionośnych oraz o możliwościach ich leczenia i profilaktyki. Tegoroczna XIV edycja uroczystości poświęcona jest przede wszystkim promocji zdrowego stylu życia poprzez profilaktykę chorób układu krążenia. Uroczystość poprowadzili lek. Roman Ronkowski Ordynator Oddziału Kardiologicznego oraz Zbigniew Mieszczak Prezes Stowarzyszenia „Serce – Sercu”.

Jak co roku ważnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia statuetek złotych serc.

Statuetki otrzymali:

  • Irena Frankiewicz – Prezes Uniwersytetu III Wieku
  • Monika Władzińska – wolontariusz schroniska dla zwierząt

Obchodom Światowego Dnia Serca towarzyszyły także wykłady edukacyjne poświęcone tematyce profilaktyki chorób układu krążenia prowadzone przez prof. Jarosława Gorącego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii oraz lek. Romana Ronkowskiego Ordynatora Oddziału Kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Piosenki Żołnierskiej z Kołobrzegu.     

Licznie przybyli goście wzięli udział w bezpłatnych badaniach kontrolnych m.in. pomiar cukru i cholesterolu, pomiar hemoglobiny, pomiar ciśnienia tętniczego i wagi ciała, BMI, porady lekarzy specjalistów kardiologów oraz diabetologa.