201. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez piątek, 16 września, 2016

W dniu 06 września 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia  podjęto uchwałę nr 8/III/2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaciągnięcia przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu kredytu obrotowego do kwoty 2.000.000,00 zł. Na finansowanie bieżącej działalności szpitala, którą Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie.