198. Uroczystość wręczenia profesjonalnego fantomu noworodkowego na potrzeby Szkoły Rodzenia „BOCIANEK” Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Wpis utworzony przez piątek, 24 czerwca, 2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku Prezydent Rotary Club Pan Aleksander Bolko przekazał na ręce Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu darowiznę w postaci profesjonalnego fantomu noworodkowego służącego do prowadzenia praktycznych ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy noworodkowej.

Fantom wykorzystywany będzie podczas zajęć Szkoły Rodzenia „BOCIANEK” związanych z resuscytacją tj. udzielniem pomocy przy zaksztuszeniu, omdleniu czy utracie przytomności itp. Praca z fantomem znacząco wpłynie na podwyższenie jakości prowadzonych zajęć oraz wzbogaci wiedzę i umiejętności praktyczne przyszłych rodziców.

Zajęcia z tego zakresu prowadzone przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii  stanowią jeden z wielu ważnych aspektów, które omawiane są podczas kilkutygodniowego programu Szkoły Rodzenia „BOCIANEK”, gdzie przyszli rodzice zdobywają niezbędną wiedzę począwszy od przygotowania do porodu aż do opieki nad noworodkiem.

Z uwagi na szeroki wachlarz zajęć praktycznych i teoretycznych Szkoła Rodzenia „BOCIANEK” cieszy się ogromnym zainteresowaniem oraz bardzo dobrą opinią wśród przyszłych rodziców a także tych, którzy oczekują na kolejne potomstwo.

Zalety przekazanego na rzecz Szkoły Rodzenia fantomu noworodkowego:

Resusci Baby QCPR oferuje znakomite możliwości realistycznego treningu w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej niemowląt i uzyskania informacji zwrotnej o jakości wykonywanych ćwiczeń. Rozszerzony pomiar głębokości uciśnięć i objętości wdmuchnięć pozwala na szczegółową ocenę tych czynności. Dokładne dane sprawiają, że szkolenie reanimacyjne (resuscytacyjne) jest efektywniejsze niż kiedykolwiek.          

Właściwości:

  • poprawna anatomicznie budowa manekina umożliwia realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej
  • symulacja niedrożności dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odchylenie głowy / wysunięcie ruchomej żuchwy)
  • unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu
  • możliwość kontroli tętna
  • szybkie w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe