197. Wizyta uczniów z Caritas Akademie Berlin

Wpis utworzony przez środa, 15 czerwca, 2016

15 czerwca 2016 roku Regionalny Szpital w Kołobrzegu odwiedziła grupa uczniów z Caritas Akademie w Berlinie, którzy kształcą się w kierunku opieki nad osobami starszymi. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wizytacja w poszczególnych oddziałach kołobrzeskiego szpitala. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Szpitala Tomasz Szymański, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Halina Olech oraz Pani Anna Mieczkowska, która opowiedziała zainteresowanym o systemie opieki zdrowotnej funkcjonującym w naszym województwie oraz o potencjale i możliwym rozwoju.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja prowadzona w języku niemieckim przez lek. Monikę Serement, która przybliżyła działalność Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, zrealizowane i prowadzone modernizacje, zakupy sprzętu oraz inne aspekty istotne dla funkcjonowania szpitala. Następnie odbyła się wizytacja w oddziałach szpitalnych m.in. w Oddziale Rehabilitacji, Anestezjologii i Intensywnej Terapii a także w Oddziale Ginekologii i Położnictwa.

Podczas podsumowania goście wyrazili wdzięczność za możliwość wymiany doświadczeń oraz zaangażowanie w organizację spotkania.