192. Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Wpis utworzony przez czwartek, 28 kwietnia, 2016

W dniu  27 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas posiedzenia  podjęto uchwałę nr 7/II/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego szpitala w Kołobrzegu za 2015 rok, którą Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie.