190. Briefing prasowy poświęcony otrzymanemu certyfikatowi „Szpital bez bólu”

Wpis utworzony przez piątek, 15 kwietnia, 2016

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbył się briefing prasowy poświęcony otrzymanemu certyfikatowi „Szpital bez bólu”. Udział w spotkaniu wzięli Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pani lek. Halina Olech Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, ordynatorzy oddziałów zabiegowych, pielęgniarki oddziałowe oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Briefing otworzył Dyrektor Tomasz Szymański, który przedstawił cel spotkania oraz wyraził słowa uznania dla personelu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii za podjęty trud w drodze do pozyskania certyfikatu a także docenił ogromne zaangażowanie zespołu. Szczególne podziękowania skierował do dr n. med. Tadeusz Bednarka Ordynatora Oddziału, lek. Jacka Marko Z-cy Ordynatora, dr n. med. Kamila Starczewskiego oraz mgr Doroty Głodek Pielęgniarki Oddziałowej, wręczając list gratulacyjny.

Głos zabrała Pani Anna Mieczkowska, która podkreśliła znaczenie certyfikatu oraz jego wpływ na jakość usług medycznych – Szpital w Kołobrzegu jest jedną z 122 placówek ochrony zdrowia w Polsce, która może pochwalić się posiadaniem takiego certyfikatu. Nie jest to dokument, który można łatwo uzyskać. Wymaga spełnienia wielu rygorystycznych kryteriów, dlatego serdecznie gratuluję Panu Dyrektorowi oraz personelowi medycznemu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Następnie złożyła na ręce Dyrektora Szpitala list gratulacyjny.

W kolejnej części spotkania dr. n. med. Tadeusz Bednarek przedstawił zaproszonym gościom zakres wdrożonych zmian i innowacji w dziedzinie leczenia bólu pooperacyjnego, zaś lek. Jacek Marko opowiedział o poszczególnych etapach realizacji programu „Szpital bez bólu” w kołobrzeskim szpitalu.

Uczestnictwo w programie oraz posiadanie certyfikatu „Szpital bez bólu” wprowadza nowoczesne standardy w dziedzinie leczenia bólu poprzez  wdrożenie procedur regularnej oceny nasilenia bólu pooperacyjnego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, prowadzenie stosownej dokumentacji dotyczącej indywidualnie dostosowanego postępowania przeciwbólowego dla pacjentów, wdrożenie pomp PCA do znieczulania kontrolowanego dla pacjentów, u których wykonano zabieg lub operację a także udział personelu medycznego w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu.