188. Posiedzenie Rady Społecznej Regionalnego Szpitala

Wpis utworzony przez poniedziałek, 4 kwietnia, 2016

W dniu  31 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, które poprowadził Przewodniczący Rady Tomasz Tamborski Starosta Powiatu Kołobrzeskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rady, kadra kierownicza szpitala oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Dyrektor Szpitala Tomasz Szymański  rozpoczął posiedzenie Rady Społecznej od wystąpienia, w którym omówił obecną  sytuację szpitala oraz przedstawił plany dotyczące rozwoju placówki. Następnie uzasadnił treść kolejno podejmowanych uchwał, które Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie:

  1. uchwała nr 1/I/2016 w sprawie przedstawienia opinii do wprowadzenia zmian w Statucie i schemacie organizacyjnym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  2. uchwała nr 2/I/2016 w sprawie przedstawienia opinii do planu finansowego na rok 2016 Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.
  3. uchwała nr 3/I/2016 w sprawie przedstawienia opinii do planu inwestycji oraz planu zakupów aparatury medycznej i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu.
  4. uchwała nr 4/I/2016 w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w 2015 r.
  5. uchwała nr 5/I/2016 w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej zakupu aparatury i sprzętu medycznego.
  6. uchwała nr 6/I/2016 w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci aparatury medycznej.